Từ khóa
xe đâm thủng nhà
Xe bay vô nhà   (27/09/2012 08:49)
Xe bay vô nhà
Đang say giấc nồng thì một gia đình ở Epson (Anh) giật bắn cả lên vì một tiếng “ầm” vang lên lúc 3 giờ sáng. Thủ phạm là một chiếc Lexus trượt khỏi con đường phía trên, đâm thủng tầng 1 và rơi xuống đất.